به عنوان گسل‌های خطرناک، گسل شمال تهران از کرج تا لواسانات را دربر گرفته‌است. گسل جنوب تهران یا همان گسل ری شمالی و گسل ری جنوبی که بین ۷ تا ۷٫۶ ریشتر قابلیت وقوع زلزله را دارد. گسل مُشا-فشم که از سمت فیروزکوه و دماوند تا محدودهٔ کندوان امتداد یافته و طول آن حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتر است و توانمندی‌اش برای زلزله بیش از ۷ ریشتر است. گسل شمال تهران در لواسانات و لشکرک از همین گسل انشعاب یافته و ثابت شده که در طول تاریخ ۱۰ هزار ساله گذشته، این گسل بارها فعال بوده‌است.

در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۴۸ بامداد پس از ۱۹۰ سال گسل مُشا مجدداً فعال شد و زلزله‌ای به قدرت ۵٫۱ ریشتر را به‌وجود آورد. این زلزله خسارت مالی در برنداشت اما دو نفر، یکی هنگام فرار از خانه و دیگری بر اثر ترس جان باختند و ۲۳ نفر هم مصدوم شدند.