پروژه قلم در استان البرز _ کرج _ شاهین ویلا واقع شده است.

این پروژه با روش ترکیبی نیل و برم و سولجر پایل انجام شد.

پروژه ای ماندگار با توجه به کارفرمای فوق العاده آن خواص بودن این پروژه را بیشتر کرد.