پیمانکاران عملیات پایدارسازی از ادعا تا واقعیت:

هر ماه اخباری از ریزش چند پروژه گودبرداری به گوشمان میرسد و این اخبار با توجه به کاهش چشمگیر پروژه های ساختمانی به شدت نگران کننده است، اما دلیل این اتفاق چیست؟

عملیات پایدار سازی شهری بر خلاف دیگر عملیات ساختمانی یک مدل نو پا و با تاریخچه ای حدوداً بیست و پنج ساله در دنیا میباشد،عملیاتی به شدت سنگین و با محاسبات پیچیده

که بر خلاف دیگر عملیات ساختمانی شما دید دقیقی از اتفاقات پشت دیواره ها ندارید و هر اشتباهی منجر به یک فاجعه خواهد شد.

این عملیلات در بعد محاسبات و اجرا کاملاً تخصصی و نیاز به تجربه و علم و مطالعات میباشد.

در دیگر کشورها عموماً مجموعه هایی که این اجرای این عملیات را بر عهده میگیرند با عنوان خدمات مهندسی و ژئوتکنیک این خدمات را ارائه میدهند ولی در کشور ما با توجه به ورود اکثریت

پیمانکاران تخریب و خاکبرداری به این بازار این خدمات از بعد مهندسی خود خارج شده و متاسفانه به دلیل عدم وجود سواد و اطلاعات کافی نتیجه اش میشود ریزش های مکرر پروژه های گودبرداری

که تاثیرات جبران ناپذیری را به ساختمان های اطراف و تاسیسات شهری به بار می آورد که البته این همه باعث نمیشود عده ای به دلیل قیمت های پایینی که این عده در برابر مجموعه های مهندسی ارائه میدهند به سراغ این دسته پیمانکار نما نروند، که البته هزینه این انتخاب پس از ترک و ریزش پروژه ها صدها برابر سنگین تر از این اختلاف قیمت بین مجموعه های مهندسی و این دوستان می باشد.

شما خانه نمیسازید که خانه ای را خراب کنید لطفاً در انتخاب پیمانکاران و صلاحیت آنها دقت نمایید.