پروژه زعفرانیه

این پروژه در تهران خیابان زعفرانیه نبش پسیان واقع شده است.

عملیات پایدارسازی در این پروژه به روش ترکیبی از روش مهار متقابل و خرپا انجام شد.

عمق این پروژه ۷.۵ متر میباشد.

این پروژه به دلیل وجود سنگ های بزرگ در عملیات پایدار سازی و وجود ساختمان هایی بدون فونداسیون در مجاورت و دسترسی بسیار سخت در جابجایی ماشین آلات در مدت زمان یک ماه به پایان رسید.