وجه التزام

وجه التزام چیست؟  وقتی دو نفر قراردادی را به [...]