اختلاف در متراژ ملک

با توجه به اینکه ممکن است برای شما اتفاق [...]