تخریب ساختمان

امروز با هم قوانین , مقررات و همه آیین [...]