محل پروژه در شهر تهران، منطقه ۲۲ ، شهرک گلستان(امیر کبیر)، خیابان کوهک، بین خیابان نسیم ۱۲ و نسیم ۸ واقع
است.

این پروژه در زمینی به مساحت حدود ۱۶۲۲۲ متر مربع واقع است.

در این پروژه روش های زیر به منظور پایدارسازی گود روش انکراژ مولتی استرند و نیلینگ استفاده
شده است.

برای تمام کارهائی که انجام گرفت و تمام اطلاعات به دست آمده، سیستم متریک  SI  به کار
گرفته شد. برای انجام آزمایش ها نیز استانداردهای موسسه
استاندارد و تحقیقات صنعتی و در اولویت های بعدی استانداردهای FHWA، ISO، ACI،ASTM ، USBR و در مورد عملیات بتنی از آئین نامه بتن ایران و مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان به کار گرفته شد.

  • بیمارستان سلامت برکت
  • گودبرداری_پایدارسازی
  • گودبرداری بیمارستان سلامت برکت